Sekilas Info

Nama Pejabat BKP TMT 5 Januari 2015

shadow

Ir. Efendi, MP

19630515 199003 1 006

Pembina Utama Muda (IV/c)

Kepala Badan

   

Ir. Yuwarsyah Abidin, MP

19631227 199303 1 006

Pembina (IV/a)

Sekretaris

   

Ir. Rina Sriyanti 

19580510 198603 2 003

Pembina Tk. I / (IV/b)

Kepala UPTB

   

Ir. Buskar Zulmahdi

19621130 199103 2 003

Pembina Tk. I / (IV/b)

Kabid Distribusi dan Harga Pangan

   

Ir. Mikdad Hurya

19620706 199003 1 005

Pembina Tk. I / (IV/b)

Kabid Penganekaragaman Konsumsi Pangan

   

DR. Ir. Novian Jamil, MTp

19670512 199403 1 005

Pembina / (IV/a)

Kabid Kewaspadaan Pangan 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

.